En bevidstløs person kan ikke vækkes med tiltale, råb eller smertepåvirkning. En sådan person kræver øjeblikkelig førstehjælp.

Hvorfor er det farligt at være bevidstløs?
Når en person er bevidstløs, slapper alle muskler af, og personens vigtige reflekser forsvinder. Hvis en bevidstløs person kaster op, virker den normale synke- og svælgrefleks ikke. Det betyder, at opkastet kan gå i luftrøret, så personen risikerer at blive kvalt. Vær opmærksom på, hvis den bevidstløse person ligger på ryggen. I dette tilfælde kan tungen falde tilbage i svælget og lukke af for luftvejene.

Vigtigt! Hvis en person er bevidstløs, skal du straks undersøge, om personen trækker vejret.

Sådan kontrollerer du vejrtrækningen (dette må max tage 10 sekunder)

  • Bøj personens hoved tilbage til naturlig modstand, så personen har frie luftveje
  • Se om brystkassen hæver sig
  • Lyt til personens åndedræt
  • Føl efter personens udånding mod din kind

Den normale vejrtrækning for voksne kan høres og har normal bevægelse med ens og korte pauser mellem hver vejrtrækning. Er vejrtrækningen langsommere, eller består den kun af gisp eller andre lyde, er det IKKE normal vejrtrækning. Er du i tvivl, om den bevidstløse person har normal vejrtrækning, skal du ALTID handle, som om der ikke er vejrtrækning.

OBS! I tidsrummet før og efter et hjertestop kan personen få store og små gisp eller sparsom vejrtrækning. Dette regnes IKKE for normal vejrtrækning.

https://www.falck.dk/foerstehjaelp/saadan-goer-du/bevidstloes/