fbpx

Hvert år rammes cirka 4000 danskere af hjertestop uden for hospitalet. I gennemsnit svarer det til 11 personer om dagen. Chancen for at overleve et hjertestop der sker uden for hospitalet er cirka 10%. Hvis personen har en stødbar hjerterytme er overlevelsen 43%. Tid er afgørende i hjertestop uden for hospitalerne. Er der ikke igangsat hjælp inden for 10 minutter vil de fleste få varige skader eller. Hjernen begynder at tage skade efter cirka 6 minutter. For hvert minut der går fra hjertestoppet indtræder til hjælpen påbegyndes falder overlevelseschancen med 10 %.

Størstedelen (75%) af hjertestoppene sker i private hjem mens de resterende 25% sker på offentligt tilgængelige steder. Overlevelsen er størst hvis hjertestoppet sker i offentligt rum, her overlever 25% mens det i hjemmene kun er 7%.

Overlevelseskæden ved hjertestop

Hvis man vil øge chancen for overlevelse af hjertestop, er det væsentligt at kende til overlevelseskæden. Overlevelseskæden består af 4 trin. Som lægmand har indflydelse på de tre første trin.

Trin 1: Tidlig erkendelse og hurtig alarmering

Trin 2: Tidlig hjertelungeredning (HLR)

Trin 3: Tidlig defibrillering (brug af hjertestarter)

Trin 4: Avanceret efterbehandling:

Alle kan træde til ved hjertestop og alle kan hjælpe med at ringe 1-1-2. Når du får fat i alarmcentralen vil du blive guidet igennem processen. Bare rolig, du kan ikke gøre noget forkert. Husk på, at din hjælp er med til at gøre en forskel.

Verdens bedste til at træde til

Vi danskere er gode til at træde til. Faktisk er der i 68% af alle tilfælde vidner der træder til og yder genoplivning. Det bringer os op blandt de bedste i verden. Den tidlige hjælp mindsker også risikoen for mén. 76% af dem der overlever hjertestop og som var i arbejde inden, vender tilbage til jobbet.

TrygFonden satte i sommer 2018 fokus på dette med bl.a. denne film.

Hjertestartere redder liv

Hjertestartere er i stand til at støde hjertet i gang igen efter et hjertestop. I det offentlige rum bliver der stødt med en hjertestarter inden ambulancen når frem i 14% af tilfældene. I alle tilfælde er der afgivet stød i 4,4% af tilfældene inden ambulancen når frem.

 

Ønsker du at kunne gøre en forskel? Så kan du se vores førstehjælpskurser her. Tag også et kig på vores udvalg af hjertestartere og hjertestarterskabe. 

Kilder:

Dette indlæg baserer sig på data fra Dansk Råd for Genoplivnings faktaark. Faktaarket kan findes her.