fbpx
I dette indlæg vil vi kigge nærmere på hvordan du yder førstehjælp til personer der har fået et fremmedlegeme i luftvejene. Du lærer hvordan du skal skabe frie luftveje på voksne, børn, babyer, folk i kørestol og på dig selv. Vi gennemgår også årsager og symptomer på blokerede luftveje. I listen herunder kan du komme hurtigt til det emne du søger ved at trykke på det.

Hvis du nogensinde har taget et førstehjælpskursus, så vil du næsten med garanti have stiftet bekendtskab med Heimlich manøvren. Heimlich manøvren bruges til at skabe frie luftveje, når et fremmedlegeme har skabt en blokade i de øvre luftveje. Inden vi kommer til Heimlich manøvren skal vi dog se på hvordan vi erkender, at en person har blokerede luftveje og hvordan vi yder den indledningsvise førstehjælp.

Årsager til blokerede luftveje

Vi har alle sammen prøvet at synke noget og få det ”i den gale hals”. Kroppen reagerer ved at hoste kraftigt og ud kommer det mad, vand eller andet fremmedlegeme som var på afveje. Nogle gange skal der flere host til, før luftvejene er renset men som regel klarer vi det selv. Hos børn kan det, udover mad, være legetøj der blokerer luftvejene. Så længe personen selv er i stand til at hoste og kan tale skal vi ikke gribe ind. Dette kaldes en delvis blokade. Det er vigtigt at vi er opmærksomme på personen og er klar til at gribe ind, hvis vedkommende ikke kan opretholde frie luftveje selv. Sker det, at der er opstået en fuld blokade af luftvejene må vi træde til og yde førstehjælp.

Symptomer på blokerede luftveje

 • Personen vil være panisk da vedkommende ikke kan få luft
 • Personen vil ha udspilede eller fremstående øjne
 • Personen vil være rød i ansigtet, skiftende til blå (pga. iltmangel)
 • Personen vil dunke sig på brystet eller tage sig til halsen for at signalere at noget er galt
 • Personen laver gispe eller hvæse lyde

Førstehjælp til blokerede luftveje for voksne

 • Start med at placere dig på siden af personen
 • Læn personen let forover mens du støtter vedkommende, lad evt. personen støtte op ad et bord/stol
 • Giv 5 kraftige dunk mellem skulderbladene i fremadgående retning
 • Kontrollér om fremmedlegemet er kommet ud
 • Er fremmedlegemet ikke kommet ud efter 5 dunk i ryggen starter du på Heimlich-manøvren

Sådan udføres Heimlich-manøvren på voksne

 • Stil dig bag personen
 • Fat rundt om personen med begge arme og grib om din egen knyttede næve
 • Placér den knyttede næve lige over navlen med tommelfingeren ind mod personens mave
 • Træk nu ind mod dig selv og opad
 • Gentag 5 gange. Kontrollér om fremmedlegemet er kommet ud.

Er fremmedlegemet ikke blevet løsnet, startes forfra med 5 dunk mellem skulderbladene. Herefter veksles mellem 5 dunk mellem skulderbladene og 5 gange Heimlich-manøvre. Sådan fortsættes der indtil fremmedlegemet er ude eller personen bliver bevidstløs. Bliver personen bevidstløs uden vejrtrækning iværksættes hjertelungeredning. 

 

 • Er personen ikke i stand til at stå, læg vedkommende på ryggen og sæt dig overskrævs på vedkommendes ben
 • Placer din ene hånd mellem navle og nederste del af brystkassen
 • Placer din anden hånd ovenpå og stød hårdt og resolut skråt opad fem gange
 • Kontroller om fremmedlegemet er løsnet ved at kigge i munden
 • Er der ikke noget at se, gentag 5 bugstød

Sådan gives førstehjælp til blokerede luftveje på børn under 1 år (der er ved bevidsthed)

 • Placer barnet på din arm med ansigtet pegende mod gulvet og hovedet lavere end resten af kroppen
 • Med din håndflade dunker du barnet i ryggen mellem skulderbladene 5 gange. Tilpas kraften til barnets størrelse.
 • Får dette ikke fremmedlegemet ud skal du udføre Heimlich manøvren. Se næste punkt.

Sådan udføres Heimlich manøvren på børn under 1 år

 • Læg barnet på ryggen på din arm eller sæt dig på en stol med barnet på dine lår. Hovedet skal være lavere end resten af kroppen.
 • Med to fingre trykkes midt på barnets brystkasse 5 gange.
 • Kontroller munden for fremmedlegemer og fjern dem
 • Skriger barnet ikke eller trækker barnet ikke vejret, gives 5 dunk i ryggen igen efterfulgt af 5 tryk på brystkassen. Dette fortsættes indtil fremmedlegemet er ude af luftvejene eller barnet bliver bevidstløs.
 • Bliver barnet bevidstløs, udføres 5 indblæsningsforsøg over næse og mund. Får du ikke luft i barnet veksles mellem fem indblæsningsforsøg, fem dunk mellem skulderbladene og fem tryk på brystet indtil hjælpen kommer.
 • Sørg for at du eller andre tilkalder 1-1-2.
 • Hvis barnet begynder at skrige, snakke eller trække vejret, åbnes munden og evt. fremmedlegeme fjernes hvis du kan se det.
 • Læg derefter barnet på siden for at sikre frie luftveje. Støt barnet med et tæppe i ryggen, ellers vil barnet rulle om på ryggen eller maven.

Sådan gives førstehjælp til blokerede luftveje på børn mellem 1 og 8 år

 • Hvis barnet hoster så opfordre barnet til at blive ved
 • Stopper barnet med at hoste, trække vejret eller bliver barnet slapt, bøj barnet forover mens du står bagved. Knæl evt. ned for nemmere at kunne håndtere barnet
 • Med flad hånd, dunk barnet 5 gange mellem skulderbladene
 • Kontrollér om fremmedlegemet er kommet løs, kig i munden og på jorden om det er kommet op.
 • Er fremmedlegemet ikke kommet op benyt Heimlich manøvren.

Sådan udføres Heimlich-manøvren på børn mellem 1 og 8 år

 • Kan barnet stå, stil dig bag det eller knæl ned.
  • Knyt hånden og placér den med tommelfingeren ind mod barnets mave over navlen.
  • Fat med den anden hånd om den knyttede hånd
  • Træk kraftfuldt ind mod dig selv, gentag 5 gange
  • Kontroller om fremmedlegemet er kommet ud ved at kigge i barnets mund og evt. på jorden
 • Kan barnet ikke stå, lægger du det ned
  • Placer én hånd midt på barnets brystkasse
  • Tryk hårdt ned 5 gange
  • Kontroller munden for fremmedlegeme
 • Er vejrtrækningen ikke begyndt, giv 5 dunk i ryggen, efterfulgt af 5 tryk mod brystet
 • Hjælper dette ikke, iværksæt mund-til-mund med 5 indblæsningsforsøg.
 • Kan der fortsat ikke opnås frie lufteveje, veksles mellem indblæsningsforsøg, fem dunk mellem skuldrene og fem tryk til brystet indtil hjælpen kommer.

OBS! Efter der er udført Heimlich-manøvre på en person, voksen såvel som barn/baby, er det vigtigt at denne tilses af læge. Dette skyldes, at indre organer kan tage skade af den kraftfulde manøvre. Dette må dog ikke afholde dig fra, at udføre kraftfulde træk, da alternativet er, at personen kvæles og dør.

Hvordan udfører man Heimlich-manøvren på folk der sidder i køresol?

Hvis en person der sidder i kørestol får blokerede luftveje, kan det være svært at komme om bag vedkommende og udføre Heimlich-manøvren. Er kørestolen uden stor ryg og den tilskadekomne lille i forhold til den der udfører førstehjælpen, kan man løfte personen op og udføre Heimlich-manøvren. Det er dog ikke sikkert, at det er muligt at komme bag personen, eller at man er fysisk i stand til at løfte personen fra kørestolen, hvorfor man må ty til andre metoder.

Sådan udføres Heimlich-manøvren til folk i kørestol

 • Stil kørestolen op mod en mur eller tilsvarende kraftig hindring. Ved store og tunge kørestole kan bremsen aktiveres.
 • Sæt dig på knæ foran personen i kørestolen.
 • Placer din knyttede næve lige over navlen på personen i kørestolen.
 • Stabiliser dit håndled med den anden hånd
 • Pres nu kraftfuldt din hånd ind og op i personens mave.
 • Gentag 5 gange.

Hvis du er alene og pludselig oplever blokerede luftveje, kan du forsøge at hjælpe dig selv.

Sådan udføres Heimlich på dig selv

 • Knyt din hånd og placer den lige over navlen
 • Fat med din anden hånd om den knyttede
 • Pres så hårdt du kan indad og opad
 • Bliv ved indtil du kan trække vejret

Du kan også bruge en skarp kant, som f.eks. en stoleryg, til at presse ind i den øvre del af maven. Lad dig evt. falde ned over hjørnet.

 

Kilder: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-sygdomme/foerstehjaelp/fremmedlegemer/fremmedlegeme-i-luftvejene/

Billed: By BruceBlaus [CC BY-SA 4.0 ], from Wikimedia Commons